ltinfo@balneokosmetika.lt    Klientų aptarnavimas: +370 679 07573

Pirkimo taisyklės

Šios Taisyklės apibrėžia prekių pirkimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio įsipareigojimus.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele, jog sutinkate su www.balneokosmetika.lt taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.balneokosmetika.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis laikoma slapta ir neviešinama. Asmens duomenų tvarkymo nuostatai detaliai apibrėžti Privatumo politikoje ir neprieštarauja LR teisės aktams.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.balneokosmetika.lt elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su elektronine parduotuve www.balneokosmetika.lt , šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas privalo teisingai nurodyti savo kontaktinius duomenis.
4.3. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie pasikeitusius kontaktinius duomenis, pakeistą apmokėjimo ar pristatymo būdą. Priešingu atveju Pardavėjas neatsako už prarastą ar vėluojančią siuntą.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis www.balneokosmetika.lt elektronine parduotuve.
5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 7.2.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) dienas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos EUR.
7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu:
7.2.1.Apmokėjimas bankiniu pavedimu.
7.2.2.Apmokėjimas per Paysera.lt sistemą, kai Pirkėjas, pasirinkęs pageidaujamą mokėjimo būdą, sumoka pinigus į MB “Gero laiko” banko sąskaitą.
7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.2. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8. Nuolaidų Sistema ir nuolaidų kuponų panaudojimas

8.1. Pardavėjo suteiktu uolaidos kodu galima pasinaudoti tik vieno pirkimo metu.

8.2. Pritaikant nuolaidų kodą pirkinių krepšeliui nuolaidos skaičiuojamos tik prekėms ir neskaičiuojamos už pristatymo paslaugas.

8.3. Nuolaidos nesumuojamos ir netaikomos akcijų kategorijoje esančioms prekėms.

9. Prekių pristatymas

9.1. Prekių pristatymas į „Omniva“ paštomatus

9.1.1. Siuntas paruošiame ir išsiunčiame artimiausią darbo dieną po gauto apmokėjimo už prekes. Savaitgaliais ir valstybinių švenčių dienomis išsiuntimai nevykdomi. Prekių atsiimti MB “Gero laiko” biure galimybės nėra.

9.1.2. Pristatome visoje Lietuvoje į „Omniva“ paštomatus. pristatymas trunka nuo 2 iki 5 dienų. Siuntų pristatymas vykdomas pagal „Omniva“ siuntų pristatymo ir surinkimo tvarkaraštį. Dėmesio, esant dideliems siuntų srautams, galimi vėlavimai!

9.1.3. Siuntos nemokamai pristatomos Pirkėjui įsigyjant prekių už 50 € ir daugiau visoje Lietuvoje (išskyrus Neringą ir Neringos raj.). Užsakymo sumai esant mažesnei kaip 50 € taikomas pristatymo mokestis – 2.90 €. Dėl pristatymo mokesčio į Neringą ir Neringos raj. prašome teirautis papildomai el. laišku arba telefonu.

9.1.4. Gavėjui apie siuntos atsiuntimą ir gavimo vietą bus pranešama SMS žinute, kurioje bus nurodytas durelių kodas, būtinas paštomato skyriaus atidarymui. Jei siuntėjas nurodo gavėjo elektroninį paštą, papildomas pranešimas bus išsiųstas elektroniniu paštu.

9.1.5. Prekių atsiėmimas. Nuvykę prie „Omniva“ paštomato, nurodyto SMS žinutėje arba el.pašte, atlikite sekančius veiksmus: 1. Palietę ekraną, spauskite „Atsiimti siuntą“. 2. Įveskite SMS žinutėje ar el.pašte nurodytą siuntos atsiėmimo kodą. 3. Atsidarius terminalo skyriaus durelėms, pasiimkite siuntą, uždarykite dureles ir patvirtinkite terminalo ekrane atsiėmimo veiksmą.

9.1.6. Siuntiniai paštomate laikomi 7 kalendorines dienas nuo siuntos pristatymo į paštomatą. Jeigu siunta neatsiimama iš paštomato per nurodytą saugojimo laiką, ji bus grąžinta Pardavėjui, kuris turės sumokėti siuntos grąžinimo mokestį. Tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja sumokėti papildomą 6 eurų mokestį už pakartotinį prekių išsiuntimą.

9.1.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti prekių siuntimo ir grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų.

9.2. Kurjerių pristatymas

9.2.1. Siuntas paruošiame ir išsiunčiame artimiausią darbo dieną po gauto apmokėjimo už prekes. Savaitgaliais ir valstybinių švenčių dienomis išsiuntimai nevykdomi. Prekių atsiimti MB “Gero laiko” biure galimybės nėra.

9.2.2. Pristatome visoje Lietuvoje per įgaliotą partnerį. Kurjerių pristatymas trunka nuo 2 iki 5 dienų. Siuntų pristatymas vykdomas pagal įgalioto partnerio siuntų pristatymo tvarkaraštį. Dėmesio, esant dideliems siuntų srautams, galimi vėlavimai!

9.2.3. Siuntos nemokamai pristatomos Pirkėjui įsigyjant prekių už 50 € ir daugiau visoje Lietuvoje (išskyrus Neringą ir Neringos raj.). Užsakymo sumai esant mažesnei kaip 50 € taikomas pristatymo mokestis – 3.50 €. Dėl pristatymo mokesčio į Neringą ir Neringos raj. prašome teirautis papildomai el. laišku arba telefonu.

9.2.4. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja būti pasiekiamas nurodytu laiku, nurodytu adresu. Pirkėjas privalo pateikti kontaktinį telefono numerį ir tikslų adresą, kuriuo kurjeris galėtų pristatyti prekes darbo dienomis 8-17 val. Jeigu prekės pirkėjui nepristatomos dėl pirkėjo kaltės (neteisingai nurodyti kontaktiniai duomenys, pirkėjas nėra pasiekiamas), Pirkėjas įsipareigoja sumokėti papildomą 7 eurų mokestį už pakartotinį prekių išsiuntimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas su siuntas pristatančia bendrove susitaria individualiai dėl pakartotinio pristatymo.

9.2.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.2.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.2.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.2.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją.

9.2.9. Tuo atveju, kai Pirkėjas atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. www.balneokosmetika.lt parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.balneokosmetika.lt esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Pirkėjas per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.
11.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas raštu praneša Pardavėjui. Pirkėjas turi nurodyti grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@balneokosmetika.lt.

11.2.1 Grąžinamos prekės privalo atitikti šias sąlygas:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje;
  • prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės bei apsauginės plėvelės ir kt.);
  • grąžinamos prekės turi būti tos pačios būklės ir sudėties, kokios buvo Pirkėjo gautos;
  • kartu turi būti grąžinamos ir dovanos, jeigu jos buvo gautos.

11.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas nuo tos dienos, kurios Pirkėjas gauna užsakytą prekę.
11.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam išsiųsta, Pirkėjas turi informuoti apie tai Pardavėją el. paštu: info@balneokosmetika.lt. Pirkėjo atsisakymas įforminamas kaip užsakymo atšaukimas.

11.5. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių atsiėmimo dienos pakeisti įsigytas prekes kitomis prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti kainos skirtumą. Jeigu keičiamų prekių vertė yra mažesnė, Pardavėjas negrąžina susidariusio skirtumo. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šia teise, nurodant grąžinamas prekes (užsakymo numeris, prekės pavadinimas ir kiekis) bei pageidaujamas įsigyti prekes (pavadinimas ir kiekis), siunčiamas el. paštu info@balneokosmetika.lt. Prekių keitimui taikomos 11.2.1 punkto nuostatos.

11.6. Norėdamas pasinaudoti prekių grąžinimo arba keitimo teise, už siuntos grąžinimą moka Pirkėjas. Grąžinimo paslaugos įkainius nustato igaliotas partneris “Omniva”.

11.7. Jeigu prekės pristatymo pirkėjui metu yra pasibaigęs prekės galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę grąžinti tokią prekę per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo pristatymo dienos. Jeigu nustatoma, kad Pirkėjo pretenzija yra pagrįsta, prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių arba Pirkėjas atsisako ją keisti, Pirkėjui grąžinama už prekes sumokėta suma, neskaitant pristatymo išlaidų.

11.8. Pinigai už grąžintas prekes pervedami per 10 darbo dienų nuo to momento, kai prekės pristatomos Pardavėjui.

11.9. Pinigai už prekes grąžinami bankiniu pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą. Mokėjimų grynaisiais pinigais Pardavėjas neatlieka. Užsakymo metu Pirkojo sumokėtos siuntimo išlaidos negrąžinamos.

11.10. Prekių grąžinimo tvarka apibrėžiama Prekių grąžinimo taisyklėse.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.
12.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo skundą dėl įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

Šios taisyklės galioja nuo 2021 m. gegužės mėn. 1 d.